Chargement...

1. ALGEMENE REGELS

POLYMAR sprl, met maatschappelijke zetel Rue de l’Industrie 3, 1400 Nivelles, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0423.276.326, is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens op de Site die toegankelijk is op het adres www.mycompositi.com.

Wij passen 'de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens' zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en 'de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie', en andere toepasselijke wetgeving toe.

Een verklaring met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens werd ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. DE GEGEVENS DIE U ONS GEEFT

In de applicatie: uw e-mail.

Tijdens het bestelproces: uw naam en adresgegevens.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH VERZAMELD WORDEN

Wij kunnen cookies plaatsen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies helpen ons uw voorkeuren te herinneren bij het gebruik van onze internet Site. Voor meer informatie refereren wij aan ons cookiebeleid (zie hieronder). Bepaalde gegevens kunnen verzameld worden zonder gebruik van cookies. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk op het e-mail adres. Dit betreft: 1) het TCP / IP adres; 2) het type en de versie van uw browser; 3) de laatst bezochte internetpagina.

2.3. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE DOOR ONZE COMMERCIELE PARTNERS GELEVERD WORDEN.

In dit geval garanderen de commerciële partners van POLYMAR dat zij de toestemming hebben verkregen om de persoonlijke gegevens door te geven.

3. GEBRUIKSDOELEINDEN VAN DE GEGEVENS

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om:

  • Uw bestelling uit te voeren en ons klantenbestand te beheren;
  • Anonieme statistieken betreffende de bezoekers te verzamelen;
  • Direct Marketing;
  • het technische aspect van de Site te beheren;
  • na het anoniem karakter van de gegevens te verzekeren, statistieken op te stellen of onderzoek uit te voeren op het aantal bezoeken aan de verschillende delen van de internet Site.

3.2. DIRECT MARKETING EN COMMUNICATIE MET DERDEN

Uw persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en kunnen in geen geval doorgegeven worden aan derde partijen of gebruikt worden voor direct marketing, behalve door POLYMAR (tenminste indien wij uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verkregen hebben ('opt-in') tijdens uw registratie). Deze toestemming kan op ieder moment gratis en zonder opgave van reden ingetrokken worden door een e-mail te sturen aan contact@mycompositi.com.

3.3. ZWARE OVERTREDINGEN

Wij kunnen persoonlijke gegevens van gebruikers doorgeven op vraag van de competente autoriteiten (Politie en Justitie) in geval van zware wetsovertredingen.

4. PERIODE GEDURENDE DEWELKE DE GEGEVENS WORDEN GEHOUDEN

Alle persoonlijke gegevens worden behouden tijdens de gehele periode die nodig om bovenstaande objectieven te bereiken.

5. RECHT OP TOEGANG EN RECHTZETTING VAN DE GEGEVENS

U hebt het recht om op ieder moment kosteloos toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens, deze recht te zetten of te veranderen, door een e-mail te sturen aan contact@mycompositi.com of een brief aan Rue de l’Industrie 3, B-1400 Nivelles, (ter attentie van de webshop afdeling) over deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voeg altijd een kopie van uw identiteitskaart bij zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

Het staat u vrij uw persoonlijke gegevens niet met ons te delen. U moet echter weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden als u dit niet doet. Wij wijzen u er ook op dat u dan verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegeven informatie.

6. RECHT OP BEZWAAR

U kunt uw recht op bezwaar uitoefenen in het kader van de behandeling van uw persoonlijke gegevens, als u denkt dat er ernstige en gewettigde redenen daarvoor zijn, door ons een e-mail te sturen op contact@mycompositi.com. Niettegenstaande kunt u zich niet verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als dit nodig is voor het opvolgen en behandelen van uw bestelling.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben aangepaste veiligheidsregels ontwikkeld op gebied van technologie en organisatie om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de verandering, de onbevoegde toegang tot, het foutief doorgeven aan derden alsook alle andere niet toegestane behandeling van persoonlijke gegevens te vermijden. 

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade voortkomend uit een foute of illegale behandeling door derden van de persoonlijke gegevens.

Wij willen u erop wijzen dat links naar de Site hypertext links en andere referenties naar andere websites die wij niet beheren en niet controleren kunnen bevatten, en waarop deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, noch voor de aanbiedingen, producten en diensten daar aangeboden. Wij raden u aan de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ieder website die u bezoekt aandachtig te leven, deze regels kunnen verschillen van onze Regels voor de Bescherming van de Private Levenssfeer.

8. COOKIES

8.1. ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze Site gebruik cookies en gelijkaardige technologie om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van deze van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons u een betere ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan onze Site en laat ons toe deze laatste te optimaliseren.

De cookies en gelijkaardige technologie laten ons echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze Site te verbeteren, dit wil zeggen te begrijpen wat uw interesse is en de toepasselijkheid van de inhoud van onze Site.

Door recente wijzigingen in de wetgeving moeten alle websites die operationeel zijn in bepaalde gebieden van de Europese Unie uw toestemming vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en gelijkaardige technologie op uw computer of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid wil u een zo duidelijk en volledig mogelijke informatie geven over de cookies die wij gebruiken en hun finaliteit. Wij nodigen u ook uit om ons Privacybeleid te lezen (zie hierboven) om de regels die van toepassing zijn op onze website betreffende de persoonlijke levenssfeer te begrijpen.

Voor meer informatie over ons beleid inzake cookies, aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@mycompositi.com.

8.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een 'cookie' is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat opgeslagen wordt in uw browser of harde schijf van uw computer. Deze cookies helpen ons uw voorkeuren te herinneren bij het gebruik van onze internet Site.

Tenzij u gekozen hebt geen cookies te accepteren in de instellingen van uw browser, zal ons systeem automatisch cookies plaatsen tijdens uw bezoek aan onze Site.

8.3. TYPES COOKIES

Cookies kunnen in categorieën opgedeeld worden op basis van hun origine, functie en levensduur.

First party cookies worden geplaatst door de domeinnaam van de site die u bezoekt (bijv. cookies geplaatst door www.nooz-optics.com als u first party cookies gebruikt).

Third party cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die u bezoekt. Als u een website bezoekt en een derde partij een cookie op uw computer plaatst via deze website, is dit een third-party cookie (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zorgen voor het goed functioneren van de website (bijv. cookies voor login, registratie, gewenste taal). Functionele cookies zijn first party cookies.

Niet-functionele cookies worden op de website geplaatst voor statistische, sociale, targeting of commerciële doeleinden. Cookies geplaatst voor statistische doeleinden laten toe te zien welke pagina's van de website bezocht worden, de computer te localiseren, enz. De cookies voor sociale doeleinden laten de gebruikers toe de inhoud van de bezochte website te delen op hun sociale netwerken. De cookies voor targeting doeleinden laten toe het profiel van de bezoeker te bepalen op basis van hun browsergebruik, om hen zo publiciteit te tonen die aangepast is aan hun interesses. De commerciële cookies registreren hoe vaak en welke advertenties aan de gebruiker getoond worden. De niet-functionele cookies kunnen zowel first party als third party cookies zijn.

Permanente cookies: blijven aanwezig op uw harde schijf voor een lange tijd, gedetermineerd door de cookie, of tot u de cookie verwijdert. Zij worden iedere keer dat u de website bezoekt die ze geplaatst heeft geactiveerd (bijv.: cookies van Twitter of Facebook). Permanente cookies zijn in het algemeen niet-functioneel.

Sessie-cookies: laten het vereenvoudigen van de handelingen van de gebruiker toe, en verbindt deze met elkaar tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint als de gebruiker het scherm van de browser opent en eindigt als hij het scherm van de browser sluit. Sessie-cookies zijn tijdelijk. Zodra u de browser sluit worden alle sessie-cookies verwijderd. Sessie-cookies zijn in het algemeen functioneel.

8.4. UW TOESTEMMING

Door uw bezoek aan onze Site accepteert u het gebruik van cookies. Het accepteren van bepaalde cookies is onmisbaar voor een optimaal bezoek aan onze Site. U kunt de cookies blokkeren door de instelling van de browser die cookies toelaat te veranderen. Maar als u de instellingen van uw browser gebruikt om cookies te blokkeren, hebt u waarschijnlijk geen toegang tot (bepaalde delen van) onze Site. Lees dit Cookiebeleid aandachtig voor meer informatie. Als u de acceptatie op om het even welk moment wilt veranderen, moet u de cookies verwijderen met gebruik van de instellingen van uw browser. Voor meer informatie over the onderdrukken of blokkeren van cookies, bezoek de website http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. AANPASSINGEN AAN UW BROWSER

Wij wijzen u erop dat de instellingen van uw browser u toelaten het accepteren van cookies te bepalen. Deze instellingen zijn gewoonlijk te vinden via het menu 'opties' of 'voorkeur'. Om deze instellingen beter te begrijpen kunt u de volgende links gebruiker, of gebruik maken van de 'help'-tab van uw browser:

8.6. VOOR MEER INFORMATIE OVER COOKIES

De website http://www.allaboutcookies.org/ geeft u meer information over de werking van cookies.

Het Internet Advertising Bureau (IAB) dat de digitale marketeers verenigt heeft nuttige informatie en raadgevingen over gedragsgebaseerde advertenties en de persoonlijke levenssfeer gepubliceerd op http://www.youronlinechoices.eu/

 * VOOR DE DERDEN-COOKIES (BIJV. GOOGLE ANALYTICS), VERZOEKEN WIJ OM DE VERKLARINGEN DIE DEZE PARTIJEN OP HUN WEBSITES GEPLAATST HEBBEN TE CONSULTEREN (ZIE BOVENSTAANDE HYPERLINKS). NOTA: WIJ HEBBEN GEEN INVLOED OP DE INHOUD VAN DEZE VERKLARINGEN, NOCH OP DE INHOUD VAN DERDEN-COOKIES.

 

9. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving, het enige recht dat van toepassing is bij geschillen. De Rechtbanken van Waals-Brabant zijn exclusief bevoegd voor enige geschillen die zouden kunnen voortkomen uit de interpretatie of uitvoering van deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

10. ACCEPTATIE

Door het gebruik van de website gaat u akkoord met alle clausules van deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en accepteert u dat POLYMAR uw persoonlijke gegevens verzamelt om deze te behandelen in overeenstemming met deze Regels voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.